Richard Grimshaw – Founder, The Vetiver Network International

The Vietnam Vetiver Network has been operational for 12 years, and its members did much to establish the Vetiver System concepts in Vietnam. Currently with an increased awareness and demand for vetiver in Vietnam the Network has moved to a new phase in its promotion — this new website is one part of it. The Vetiver System will be one of the critical tools to help communities mitigate their environmental related climate change problems not only in Vietnam but in many parts of the world. Vetiver System is one of the few biological technologies that can conserve soil and water, improve soil fertility, remove contaminants from our land and water resources, stabilize soil-based structures (replacing concrete and steel), providing primary and secondary benefits — all at low cost. Supporting this network will not only help Vietnam but our planet at large.

Mạng lưới Vetiver Việt Nam hoạt động nhờ vào sự nhiệt tâm của thành viên Mạng lưới trong việc nghiên cứu, ứng dụng, đặt nền tảng cho Hệ thống Vetiver tại Việt Nam. Hiện nay hệ thống Vetiver đã phần nào được đón nhận tại Việt Nam, website và chương trình gây quỹ cộng đồng này là một phần của sự phát triển đó. Vetiver sẽ là một trong những công cụ quan trọng giúp cộng đồng giảm thiểu các vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến môi trường không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Hệ thống cỏ Vetiver là một trong số ít công nghệ sinh học có thể bảo tồn đất và nước, cải thiện độ phì của đất, loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi tài nguyên đất và nước, ổn định cấu trúc đất (thay thế bê tông và thép), mang lại lợi ích chính và phụ với chi phí thấp. Hỗ trợ Mạng lưới Vetiver Việt Nam và các dự án gây quỹ tại website này không chỉ giúp ích cho Việt Nam mà cả hành tinh của chúng ta.