MẠNG LƯỚI VETIVER VIỆT NAM

Mạng lưới Vetiver Việt Nam (Vietnam Vetiver Network – VNVN) được thành lập từ năm 1999 do ông Ken Crismier làm điều phối viên. Từ 2001 đến 2003 và từ 2003 đến 2011, công việc này lần lượt do TS. Phạm Hồng Đức Phước (Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh) và TS. Trần Tân Văn (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đảm nhận. Năm 2011, TS Trần Tân Văn chính thức được bổ nhiệm là Giám đốc Mạng lưới cỏ Vetiver Việt Nam, vai trò Điều phối viên được trao lại cho Ths. Trần Văn Mẫn.

Sau những ứng dụng thử nghiệm thành công thì cỏ Vetiver đã được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Lần lượt các năm 2001 và 2003, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định cho phép sử dụng cỏ Vetiver vào các mục đích giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Hàng loạt dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng, thử nghiệm hoặc đại trà đã được triển khai, trong đó có những dự án quy mô rất lớn như bảo vệ taluy đường Hồ Chí Minh; bảo vệ đê sông ở An Giang, Quảng Ngãi; bảo vệ đê biển ở Hải Hậu (Nam Định); xử lý ô nhiễm đất và nước, xử lý nước thải, rác thải, khử độc dioxin, bảo vệ môi trường ở một số địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Biên Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang,…

Đến nay, cỏ Vetiver đã được biết đến và được sử dụng ở gần 50 tỉnh thành trong cả nước. Mạng lưới Vetiver Quốc tế đã đánh giá rất cao tốc độ phát triển và những kết quảđạt được trong việc nghiên cứu, ứng dụng cỏ Vetiver ở Việt Nam.

QUỸ PHÁT TRIỂN VETIVER THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Vào ngày 06.09.2016, Chủ tịch TP Đà Nẵng đã ký quyết định Số 6064/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ phát triển Hệ thống cỏ Vetiver thành phố Đà Nẵng.

Các nhiệm vụ của Quỹ bao gồm:
(1) Phát triển các ứng dụng của Hệ thống cỏ Vetiver trong việc bảo vệ đất dốc chống xói mòn, chống sạt lở đất bờ sông, kênh mương; chống cát bay vùng ven biển; bảo vệ taluy đường giao thông; ứng dụng trong nông nghiệp (giữ ẩm và tăng độ phì bề mặt đất); xử lý đất/nước bị ô nhiễm và các ứng dụng khác của cỏ.
(2) Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các đối tượng có nhu cầu. Xây dựng các chương trình để hỗ trợ và khuyến khích sử dụng cỏ Vetiver.
(3) Hỗ trợ và khuyến khích các nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi truờng và các lĩnh vực khác có liên quan để tiếp tục nghiên cứu, thực nghiệm các tính năng của cỏ Vetiver.
(4) Tham gia ý kiến và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về biện pháp cụ thể nhằm giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng, canh tác nông nghiệp bền vững và xử lý ô nhiễm.

CÁC XUẤT BẢN PHẨM:

– Năm 2006, TS. Nguyễn Viết Trương, Elise Pinners và TS. Trần Tân Văn đã xuất bản quyển sách với tên sách là “Những ứng dụng của hệ thống cỏ Vetiver – Một số kỹ thuật tham khảo”. Quyển này đã khái quát toàn bộ các khía cạnh của hệ thống cỏ Vetiver và đã được dịch sang 09 thứ tiếng.
– Trong cuộc họp về biến đổi khí hậu tại Paris tháng 12 năm 2015, sách về “Hệ thống cỏ Vetiver cho chất lượng – Hạn chế và xử lý ô nhiễm nước và đất” tác giả Paul Trương (Úc) và Lưu Thái Danh (Việt Nam) đã được tái bản lần 2.
– Năm 2016, PGS.TS. Lê Việt Dũng (ĐH Cần Thơ) đã xuất bản cuốn sách “Cỏ Vetiver (Chysopogon zizanioides) và các ứng dụng ở Việt Nam”. Cuốn sách đã tập hợp tất cả những nghiên cứu và thực tiễn ứng dụng của Vetiver tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Những nghiên cứu mới nhất cũng đã được tác giả đề cập trong cuốn sách.
– Ngoài ra, đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học, các kết quả này cũng được ghi nhận và lưu trữ trong kỷ yếu của các đợt Hội thảo Vetiver Quốc tế.

CÁC GIẢI THƯỞNG:
– Giải quán quân Vetiver (Vetiver Champion, ICV4, 2006)
– Giải giảm nhẹ thiên tai (Disaster Mitigation Prize, ICV4, 2006)
– Bằng chứng nhận trình độ Cấp 1 (Certificate of Technical Exellence Class 1)
– Bằng chứng nhận Kỹ thuật công trình (Professional Certificate of Vetiver System Bioengineering)

Xin xem thêm về Quá trình hình thành và phát triển của Mạng lưới Vetiver Việt Nam tại đây:
https://drive.google.com/file/d/1A_jTbpQbbeXeILCbUAJOh_gabzvJnjHx/view?usp=sharing