PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Gửi đơn đăng ký
Các cá nhân/tổ chức muốn gây quỹ cần điền đơn theo yêu cầu.
Các dự án xin quỹ phải dựa trên giải pháp chính là Hệ cỏ Vetiver, và cần làm nổi bật tính cấp thiết và ý nghĩa của dự án.
Mục tiêu gây quỹ tối đa là 10.000USD. Tuy nhiên, mục tiêu này cần sát với thực tế và hợp lý để tăng khả năng thành công của chiến dịch.
Các chiến dịch được khuyến khích viết bằng cả tiếng Việt và Anh để tăng hiệu quả vận động gây quỹ.

VNVN xác minh chiến dịch
VNVN sẽ xác minh đơn cũng như cá nhân/nhóm/tổ chức tạo chiến dịch trước khi chính thức đăng tải lên website.

 Đăng tải chiến dịch lên website
Sau khi được xác minh, VNVN sẽ đăng tải chiến dịch lên website để bắt đầu thực hiện gây quỹ. Thời hạn gây quỹ sẽ được thiết lập tùy vào mục tiêu. Cụ thể:
Dưới 1.000USD: 30 ngày
1.000 – 4000 USD: 40 ngày
Trên 5.000 USD: 60 ngày
Trong thời hạn này, các cá nhân/nhóm/tổ chức cần tích cực quảng bá chiến dịch trên các kênh truyền thông và xã hội để nhận được nhiều sự ủng hộ.

Chiến dịch gây quỹ thành công
Một chiến dịch được coi là thành công khi đạt được tối thiểu 80% mục tiêu. Ngân sách dự trù để mua giống Vetiver sẽ được VNVN chuyển trực tiếp đến đơn vị cung cấp. Số tiền còn lại sẽ được chuyển đến các cá nhân/nhóm/tổ chức tạo chiến dịch. Đây là bước để bảo vệ lợi ích của các nhà tài trợ và để ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ.
VNVN sẽ trích 5% phí từ các chiến dịch thành công để trang trải chi phí hoạt động và quản trị viên.

Chiến dịch gây quỹ không thành công
Một chiến dịch được coi là thất bại nếu số tiền được ủng hộ không vượt quá 80% mục tiêu. Khi đó, sẽ có một thông báo gởi đến các cá nhân/tổ chức đã ủng hộ để hoàn trả hoặc chuyển sang cho một chiến dịch khác.

Thực hiện dự án
Các chiến dịch gây quỹ thành công sẽ nhận được tư vấn và giám sát kỹ thuật từ các chuyên gia của VNVN. Các dự án phải thường xuyên báo cáo, cập nhật hoạt động, cũng như hiệu quả của dự án trồng Vetiver về VNVN.

Sẵn sàng cho chiến dịch của bạn chưa?